วันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2552

เก็บตัวอย่างตรวจไวรัสไข้หวัดสุกร


เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2552 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงชัยโดยนายสุระสุขใส ปศุสัตว์อำเภอและนายพีระพันธ์ ตั้งตระการพงศ์ สัตวแพทย์ ชำนาญการ ออกเก็บตัวอย่างสุกรจากฟาร์มมาตรฐานเพื่อส่งตรวจหาโรคไข้หวัดสุกร

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น