วันพุธที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2552

ร่วมปฏิบัติงานคลินิคเกษตรเคลื่อนที่ ตำบลดอยลาน อำเภอเมองเชียงราย

นายสุระ สุขใส ออกปฏิบัติงานโครงการคลินิคเกษตรเคลื่อนที่ อำเภอเมือง โดยการช่วยล้วงแก้ไขสุกรคลอดยากของเกษตรกรที่มาแจ้ง สอนวิธีการล้วงให้เจ้าของสุกร ตลอดจนการแนะนำการจัดการ แก้ไขการคลอดยากด้วย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น