วันพฤหัสบดีที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2553

ช่วยชีวิตแม่สุกร
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงชัย ผ่าตัดทำคลอดให้แม่สุกร เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2553ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น