วันอาทิตย์ที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2553

ประชุมอาสาปศุสัตว์ประจำหมู่บ้าน

นายสุระ สุขใส ปศุสัตว์อำเภอเวียงชัย จัดประชุมอาสาปศุสัตว์ประจำหมู่บ้าน จำนวน 75 ราย ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเวียงชัย เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2552 เพื่อชักช้อมแผนและแนวทางในปฎิบัติงาน การรณรงค์ฉีดวัคซินป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย และโรคเฮโมรายิกเซฟติกซีเมีย แก่โค-กระบือ และค้นหาสัตว์ปีกป่วยตายย้อนหลัง 30 วัน เพื่อค้นหาโรคไข้หวัดนก จากนั้นนายพีระพันธ์ ตั้งตระการพงศ์ สัตวแพทย์ชำนาญการ ได้มอบเวชภัณฑ์และวัคชินให้ อสป.ไปดำเนินการต่อไป
ลงทะเบียนรับวัคซีน
บรรยากาศการอบรม

วันพฤหัสบดีที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2553

ช่วยชีวิตลูกและแม่โค
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงชัย ช่วยทำคลอดให้แม่โคชึ่งคลอดลูกผิดท่า เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2553
ที่บ้านชัยนิเวศน์ ลูกแม่ปลอดภัย


ช่วยชีวิตแม่สุกร
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงชัย ผ่าตัดทำคลอดให้แม่สุกร เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2553