วันจันทร์ที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2552

ช่วยคลอดหมูสาธารณสุขอำเภอ
เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2552 นายสุระ สุขใส ปศุสัตว์อำเภอเวียงชัย ไปช่วยทำคลอดให้หมู ของสาธารณสุขอำเภอเวียงชัย แม่หมูและลูกๆปลอดภัยทุกตัว

วันอาทิตย์ที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2552

ร่วมส่งนายอำเภออาคม สุขพันธ์
นายสุระ สุขใส ปศุสัตว์อำเภอเวียงชัย พร้อมด้วย พัฒนาการอำเภอ วัฒนธรรมอำเภอ ประมงอำเภอ สรรพกรอำเภอ เสมียนตราอำเภอ และข้าราชการอำเภอเวียงชัย ร่วมกันไปส่งนายอำเภออาคม สุขพันธ์ ไปรับตำแหน่งนายอำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2552