วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

สัตวแพทย์เคลื่อนที่ในโครงการอำเภอยิ้ม

นายสุระ สุขใส ปศุสัตว์อำเภอเวียงชัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ทีมโซนอำเภอเวียงชัย อำเภอเวียงเชียงรุ้ง อำเภอเมือง อำเภอแม่ลาว ออกบริการหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ ร่วมกับโครงการอำเภอยิ้มของอำเภอเวียงชัย ที่หอประชุมประจำหมู่บ้าน บ้านเวียงปางคำ ตำบลเวียงเหนือ ใ้ห้บริการทำหมันสนัขแมว และให้คำปรึกษาการเลี้ยงสัตว์ มีเกษตรกรนำสุนัขแมวมารับบริการจำนวนมาก


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น